empty
home   /   portfolio

Portfolio (55)


In dit portfolio vind je een selectie van mijn werk. Regelmatig voeg ik mijn laatste foto’s toe en maak ik nieuwe categorieën aan.

IJsvogel IJsvogel
Macro Macro
Baardmannetje Baardmannetje
Bergeenden Bergeenden
Harderbroek Harderbroek
Oostvaarderplassen Oostvaarderplassen
Kluut Kluut
Zwart-wit Zwart-wit
Aalscholver Aalscholver
Blauwborst Blauwborst
Buizerd Buizerd
Bosruiter Bosruiter
Ekster Ekster
Ganzen Ganzen
Groenpootruiter Groenpootruiter
Goudhaan Goudhaan
Graspieper Graspieper
Groenling Groenling
Grutto Grutto
Kemphaan Kemphaan
Kwikstaart Kwikstaart
Kleine karekiet Kleine karekiet
Kiekendief Kiekendief
Lepelaar Lepelaar
Lijster Lijster
Merel Merel
Meerkoet Meerkoet
Mezen Mezen
Mussen Mussen
Ooievaar Ooievaar
Putter Putter
Plevier Plevier
Reiger Reiger
Rietgors Rietgors
Roodborst Roodborst
Roodborsttapuit Roodborsttapuit
Rietzanger Rietzanger
Scholekster Scholekster
Slobeend Slobeend
Spreeuw Spreeuw
Tureluur Tureluur
Torenvalk Torenvalk
Vink Vink
Visarend Visarend
Vlaamse gaai Vlaamse gaai
Watersnip Watersnip
Winterkoning Winterkoning
Zomertaling Zomertaling
Witgat Witgat
Zwanen Zwanen
Hazen Hazen
Vlinders Vlinders
Landschap Landschap
Herfst Herfst
Tiltshift Tiltshift